Những câu nói tiếng Anh hay về độc thân 2024

Những câu nói tiếng Anh hay về độc thân “kinh điển” cho các bạn FA. Một chút khôi hài, thâm thúy sẽ nói lên đúng tâm tư, nguyện vọng của những người độc thân. Đừng quên chia sẻ những câu nói này đến những người bạn đang cùng “cảnh ngộ” nhé!

1. Những câu nói tiếng Anh hay về độc thân

 • Loneliness is the poverty of self, solitude is the richness of self.

Dịch nghĩa: Cô đơn là sự nghèo nàn của bản thân, độc lập là sự giàu có của bản thân.

May Sarton

 • We have all known the long loneliness, and we have found that the answer is community.

Dịch nghĩa: Chúng ta đều biết cảm giác cô đơn kéo dài, và chúng ta đều tìm ra rằng cộng đồng chính là câu trả lời.

Dorothy Day

 • Being alone is scary, but not as scary as feeling alone in a relationship.

Dịch nghĩa: Cô độc thì đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng việc cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ.

Amelia Earhart

 • Skillful listening is the best remedy for loneliness, loquaciousness, and laryngitis.

Dịch nghĩa: Kỹ năng lắng nghe là phương thuốc tốt nhất cho sự cô đơn, tính ba hoa và bệnh viêm thanh quản.

William Arthur Ward

 • We are unutterably alone essentially, especially in the things most intimate and most important.

Dịch nghĩa: Về cơ bản, chúng ta cô đơn bằng một cách khó diễn tả, đặc biệt là trong những điều gần gũi và quan trọng nhất.

Rainer Maria Rilke

 • The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved.

Dịch nghĩa: Sự nghèo khó tệ hại nhất là sự cô đơn và cảm giác không được yêu thương.

Mẹ Teresa

 • There is nothing more terrible than to be alone among human beings.

Dịch nghĩa: Không gì khủng khiếp hơn cô đơn giữa nhân loại.

Stefan Zweig

những câu nói tiếng anh hay về độc thân
Những câu nói tiếng Anh hay về độc thân
 • Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.

Dịch nghĩa: Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để giữ người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

Khuyết danh

 • When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.

Dịch nghĩa: Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.

Walter Scott

 • We are all so much together, but we are all dying of loneliness.

Dịch nghĩa: Tất cả chúng ta có được nhiều điều khi ở cùng nhau, nhưng chúng ta đều chết khi ở trong cô độc.

Nhập mã VIETDINH20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Albert Schweitzer

 • Nothing makes us so lonely as our secrets.

Dịch nghĩa: Không gì làm chúng ta cô đơn hơn những bí mật của mình.

Paul Tournier

 • Sometimes the person who tries to keep everyone happy is the most loneliness person.

Dịch nghĩa: Đôi khi người luôn cố gắng làm cho người khác vui vẻ lại là người cô đơn nhất.

 • No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry

Dịch nghĩa: Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc

 • Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made.

Dịch nghĩa: Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

 • It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.

Dịch nghĩa: Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

Dịch nghĩa: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

Dịch nghĩa: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

 • An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

Dịch nghĩa: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Dịch nghĩa: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

 • Never say all you know. And never believe all you hear.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

 • If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness.

Dịch nghĩa: Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

 • Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!

Dịch nghĩa: Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

 • You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

Dịch nghĩa: Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

 • Don’t let a bad day make you feel like you have a bad life

Dịch nghĩa: Đừng để cho một ngày buồn tẻ khiến bạn cảm thấy như mình có một cuộc sống tồi tệ

 • Difficulties in your life don’t come to destroy you, but to help you realize your hidden potential.

Dịch nghĩa: Những khó khăn trong cuộc sống xảy đến không phải để hủy diệt bạn, mà để giúp bạn nhận ra khả tiềm ẩn của mình

 • My religion is loving — Kindness.

Dịch nghĩa: Tôn giáo của tôi là lòng nhân ái .

 • Deep as first love, and wild with all regret.

Dịch nghĩa: Thẳm sâu như mối tình đầu, và điên cuông! với bao nhiêu nuối tiếc .

 • Love gegets love.

Dịch nghĩa: Tình yêu sản sinh ra tình yêu.

 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Dịch nghĩa: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

 • It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward.

Dịch nghĩa: Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước

 • The trick in life is learning how to deal with it.

Dịch nghĩa: Trò đời chính là việc bạn học được cách xử lý chúng thế nào.

 • The most painfull is not hear someone say farewell. The most painfull is farewell without hearing someone say a word. Silence is the goodbye that hurt us the most.

Dịch nghĩa: Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất.

 • “When love is over, there’s relationship come to deadlock. Not be friends,not be enemies, not be strangers.”

Dịch nghĩa: Khi tình yêu kết thúc, nó khiến mối quan hệ trở nên bế tắc. Không thể trở thành bạn bè, chẳng phải kẻ thù, nhưng cũng chẳng phải người xa lạ.

 • “Deep as first love, and wild with all regret.”

Dịch nghĩa: Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.

 • “Love is like heaven, but it can hurt like hell”

Dịch nghĩa: Tình yêu giống như thiên đường , nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.

 • The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Dịch nghĩa: Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

Đăng ký liền tay nhận ngay học bổng

window.fluent_form_ff_form_instance_6_1 = {"id":"6","settings":{"layout":{"labelPlacement":"top","helpMessagePlacement":"with_label","errorMessagePlacement":"inline","cssClassName":"","asteriskPlacement":"asterisk-right"},"restrictions":{"denyEmptySubmission":{"enabled":false}}},"form_instance":"ff_form_instance_6_1","form_id_selector":"fluentform_6","rules":{"names[first_name]":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"}},"names[middle_name]":{"required":{"value":false,"message":"This field is required"}},"names[last_name]":{"required":{"value":false,"message":"This field is required"}},"phone_numbers":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"}},"email":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"},"email":{"value":true,"message":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9 email ch\u01b0a h\u1ee3p l\u1ec7"}}}};

2. Những câu trích dẫn tiếng Anh về độc thân

 • “Love is not a game, because when the opponent give up, you are not a winner”

Dịch nghĩa: Tình yêu nào phải trò chơi, vì khi đối phương bỏ cuộc, bạn chẳng thể nào là người chiến thắng.

 • “In love, I’m constantly waiting, do not wait someone love me, but wait until I can forget and stop loving someone”

Dịch nghĩa: Trong tình yêu, tôi không thôi chờ đợi, không phải chờ đợi một người nào đó sẽ yêu tôi, mà là chờ đợi cho đến khi tôi có thể quên đi và ngừng yêu ai đó.

 • “People said if you don’t appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lose it”

Dịch nghĩa: Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những điều rõ ràng đã rất trân trọng nhưng cũng chẳng tài nào giữ được.

 • “To love someone in secret is like a seed in bottle waiting for growing up, though not sure whether the future will be more beautifull, still waiting it earnestly and eagerly”

Dịch nghĩa: Yêu một người bằng sự thầm lặng giống như một hạt giống trong chiếc lọ đang chờ đợi được nảy mầm, dù không thể biết tương lai liệu có tốt đẹp hơn, nhưng vẫn luôn chờ đợi một cách tha thiết và háo hức.

 • “When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent”

Dịch nghĩa: Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn.

 • “Sometime, forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes silence is the best answer for a deceased love”

Dịch nghĩa: Đôi khi lãng quên là cách duy nhất để giải thoát bản thân ra khỏi sự ám ảnh. Và đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết.

 • “A million words would not bring you back, I know because I’ve tried. Neither would a million tears, I know because I’ve cried”

Dịch nghĩa: Một triệu ngôn từ cũng không thể mang anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.

 • “One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else”

Dịch nghĩa: Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là nhìn người mà bạn yêu, yêu một ai đó khác.

 • “Love is when you shed a tear and still want him, It’s when he ignores you and you still love him, it’s when he loves another girl but you still smile and say I’m happy for you, when all you really do is cry”

Dịch nghĩa: Tình yêu là khi bạn rơi lệ mà vẫn muốn có anh, là khi anh lờ bạn đi nhưng bạn vẫn luôn yêu anh, là khi anh yêu một cô gái khác nhưng bạn vẫn mỉm cười và chúc phúc cho anh, trong khi điều bạn thực sự muốn làm là khóc.

 • “Here’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around’

Dịch nghĩa: Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.

 • “Sadness is always the legacy of the past, regrets are pains of the memory”.

Dịch nghĩa: Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

 • “Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.”

Dịch nghĩa: Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

 • “Among the chaos of life, people accidentally forgotten each other. And then when they feel at peace with the pain, they suddenly started to remember each other exists.”

Dịch nghĩa: Giữa những bộn bề của cuộc sống, người ta thường vô tình lãng quên nhau, để rồi khi thanh thản với những nỗi đau, ta bỗng nhiên giật mình nhớ ra nhau tồn tại.

 • “Memories are the only thing that can make people smile and then suddenly burst into tears when they think about it. Because it’s still intact while everything has changed”.

Dịch nghĩa: Kỷ niệm là thứ duy nhất có thể khiến ngươi ta mỉm cười rồi lại bỗng nhiên rơi lệ vì nó. Bởi kỷ niệm vẫn luôn nguyên vẹn dù cho mọi thứ có đổi thay.

 • “Love comes to those who still hope even though they’ve been disapponined, to those who still believe even though they’ve been betrayed to those who still love even though they’ve been hurt before”.

Dịch nghĩa: Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn luôn hy vọng dù từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

 • “Deep as first love, and wild with all regret.”

Dịch nghĩa: Sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả niềm nuối tiếc.

 • “Love is like heaven, but it can hurt like hell”

Dịch nghĩa: Tình yêu giống như thiên đường, nhưng nỗi đau nó gây ra thì như địa ngục vậy.

 • The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Dịch nghĩa: Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

 • “Love is not a game, because when the opponent give up, you are not a winner”

Dịch nghĩa: Tình yêu nào phải trò chơi, vì khi đối phương bỏ cuộc, bạn chẳng thể nào là người chiến thắng.

những câu nói tiếng anh hay về độc thân
Những câu trích dẫn tiếng Anh về độc thân
 • “In love, I’m constantly waiting, do not wait someone love me, but wait until I can forget and stop loving someone”

Dịch nghĩa: Trong tình yêu, tôi không thôi chờ đợi, không phải chờ đợi một người nào đó sẽ yêu tôi, mà là chờ đợi cho đến khi tôi có thể quên đi và ngừng yêu ai đó.

 • “People said if you don’t appreciate what you have, you feel regret when you lose it. But there is something that we appreciate but ultimately you still lose it”

Dịch nghĩa: Người ta thường bảo rằng những gì không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng có những điều rõ ràng đã rất trân trọng nhưng cũng chẳng tài nào giữ được.

 • “ When someone hurts you, you learn to be stronger. When someone leaves you, you learn to be more independent”

Dịch nghĩa: Khi ai đó làm ta tổn thương, ta học được cách để trở nên mạnh mẽ. Khi ai đó rời bỏ ta, ta học được cách trở nên tự lập hơn.

 • “Sometime, forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes silence is the best answer for a deceased love”

Dịch nghĩa: Đôi khi lãng quên là cách duy nhất để giải thoát bản thân ra khỏi sự ám ảnh. Và đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết.

 • “A million words would not bring you back, I know because I’ve tried. Neither would a million tears, I know because I’ve cried”

Dịch nghĩa: Một triệu ngôn từ cũng không thể mang anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.

 • “One of the hardest things in life is watching the person you love, love someone else”

Dịch nghĩa: Có lẽ điều khó khăn nhất trong cuộc sống này chính là nhìn người mà bạn yêu, yêu một ai đó khác.

 • “Love is when you shed a tear and still want him, It’s when he ignores you and you still love him, it’s when he loves another girl but you still smile and say I’m happy for you, when all you really do is cry”

Dịch nghĩa: Tình yêu là khi bạn rơi lệ mà vẫn muốn có anh, là khi anh lờ bạn đi nhưng bạn vẫn luôn yêu anh, là khi anh yêu một cô gái khác nhưng bạn vẫn mỉm cười và chúc phúc cho anh, trong khi điều bạn thực sự muốn làm là khóc.

 • “Here’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around’

Dịch nghĩa: Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.

 • “Sadness is always the legacy of the past, regrets are pains of the memory”.

Dịch nghĩa: Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

 • “Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.”

Dịch nghĩa: Đừng lãng phí thời gian với những người không có thời gian dành cho bạn.

 • “Among the chaos of life, people accidentally forgotten each other. And then when they feel at peace with the pain, they suddenly started to remember each other exists.”

Dịch nghĩa: Giữa những bộn bề của cuộc sống, người ta thường vô tình lãng quên nhau, để rồi khi thanh thản với những nỗi đau, ta bỗng nhiên giật mình nhớ ra nhau tồn tại.

 • “Memories are the only thing that can make people smile and then suddenly burst into tears when they think about it. Because it’s still intact while everything has changed”.

Dịch nghĩa: Kỷ niệm là thứ duy nhất có thể khiến ngươi ta mỉm cười rồi lại bỗng nhiên rơi lệ vì nó. Bởi kỷ niệm vẫn luôn nguyên vẹn dù cho mọi thứ có đổi thay.

 • “Love comes to those who still hope even though they’ve been disapponined, to those who still believe even though they’ve been betrayed to those who still love even though they’ve been hurt before”.

Dịch nghĩa: Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn luôn hy vọng dù từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

 • How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends?

Dịch nghĩa: Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

 • “Until this moment, I had not realized that someone could break your heart twice, along the very same fault lines.”

“I love the way you refuse my love.”

“I wore your promise on my finger for one year. I’ll wear your name on my heart til I die. Because you were my boy, you were my only boy forever.”

There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.

Dịch nghĩa: Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương. Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.

 • Sometimes, forgotten, is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes,silence,is the best answer for a deceased love.

Dịch nghĩa: Đôi khi, lãng quên, là cách duy nhất để giải thoát chính bạn khỏi nỗi ám ảnh. Và đôi khi, im lặng, là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết.

 • The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Dịch nghĩa: Bạn cảm thấy nhớ nhất một ai đó là khi bạn ở ngồi bên người đó và biết rằng người đó không bao giờ thuộc về bạn.

 • The tears fall, they’re so easy to wipe off onto my sleeve, but how dI erase the stain from my heart?

Dịch nghĩa: Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

 • How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends?

Dịch nghĩa: Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?

 • It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone. But it takes a lifetime to forget someone.

Dịch nghĩa: Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu. Nhưng cả đời để quên đi ai đó.

 • No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry

Dịch nghĩa: Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.

 • Love happens whether you want it to or not. Don’t try to control it

Dịch nghĩa: Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!

 • Deep as first love, and wild with all regret

Dịch nghĩa: Thẳm sâu như mối tình đầu, và điên cuồng với bao nhiêu nuối tiếc.

 • Life can be magnificent and overwhelming – that is the whole tragedy. Without beauty, love, or danger it would almost be easy to live

Dịch nghĩa: Cuộc sống có thể huy hoàng và choáng ngợp – đó là bi kịch. Không có cái đẹp, tình yêu hay nguy hiểm, sống hẳn sẽ thật dễ dàng.

những câu nói tiếng anh hay về độc thân
Life can be magnificent and overwhelming – that is the whole tragedy. Without beauty, love, or danger it would almost be easy to live
 • It’s hard asking someone with a broken heart to fall in love again.

Dịch nghĩa: Thật khó để khiến một trái tim tan vỡ yêu lại lần nữa.

 • I’d rather have a broken arm than a broken heart.

Dịch nghĩa: Tôi thà bị gãy tay còn hơn là có một trái tim tan vỡ.

 • You may have a broken heart, but you may find someone else.

Dịch nghĩa: Có thể trái tim bạn rất đau, nhưng bạn sẽ lại có thể tìm được một người khác.

 • I had difficult mother, difficult childhood like she had. She is Sagittarius like I am. I almost died from broken heart because of love. And she really did.

Dịch nghĩa: Tôi có một người mẹ khổ sở, một tuổi thơ khổ sở giống như mẹ tôi. Bà ấy cũng là cung Nhân Mã giống tôi. Tôi đã gần như chết đi chỉ bởi thất tình. Và mẹ tôi cũng đã từng như thế.

 • Some women feel the best cure for a broken heart is a new beau.

Dịch nghĩa: Nhiều người phụ nữ cảm thấy cách chữa trị thất tình tốt nhất là yêu một người mới.

 • No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

Dịch nghĩa: Không ai đáng để bạn phải rơi nước mắt. Bởi những người đáng để bạn làm như vậy sẽ không khiến bạn phải khóc

 • The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

Dịch nghĩa: Điều tồi tệ nhất khi mất đi ai đó là người đó ở ngay bên cạnh bạn mà như xa tận cuối chân trời

 • Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.

Dịch nghĩa: Đừng bao giờ cau mày, ngay cả khi bạn đang buồn. Bởi vì bạn không bao giờ biết ai đang yêu nụ cười của bạn

 • To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

Dịch nghĩa: Đối với thế giới này mà nói bạn chỉ là một người. Nhưng đối với ai đó mà nói bạn là cả thế giới của họ

 • Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.

Dịch nghĩa: Đừng lãng phí thời gian của bạn cho những người không muốn dành thời gian cho bạn

 • Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have.

Dịch nghĩa: Người yêu bạn nếu như không yêu bạn bằng cách mà bạn hy vọng. Không có nghĩa là họ không yêu bạn một cách toàn tâm toàn ý

 • Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.

Dịch nghĩa: Đừng lo lắng, những thứ tốt nhất thường sẽ xuất hiện vào những lúc bạn ít mong đợi nhất.

 • Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.

Dịch nghĩa: Trước khi gặp được người trong mộng, thượng đế có thể sẽ sắp đặt bạn gặp người khác trước. Để khi chúng ta cuối cùng cũng gặp được người như ý, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng cảm kích

 • Don’t cry because it is over, smile because it happened.

Dịch nghĩa: Đừng khóc vì nó đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra

 • Life is apure flame, and we live by an invisible sun within us.

Dịch nghĩa: Cuộc sống là ngọn lửa trong sáng và chúng ta sống bởi một mặt trời vô hình bên trong chúng ta

 • Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.

Dịch nghĩa: Trước khi bạn thử thấu hiểu người khác và hy vọng họ cũng thấu hiểu mình. Hãy biến mình trở thành một người tốt hơn và thấu hiểu bản thân mình trước đã

 • Atrue friend is some one who reaches for your hand and touches your heart.

Dịch nghĩa: Một người bạn thực sự là người luôn tìm đến bạn và chạm đến trái tim của bạn

 • It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

Dịch nghĩa: Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

 • An intelligent person is like a river,the deeper the less noise.

Dịch nghĩa: Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing

Dịch nghĩa: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

 • Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When weare in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!

Dịch nghĩa: Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

 • You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

Dịch nghĩa: Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

 • If one day we can not be together, keep me in your heart, I ‘ll be there forever.

Dịch nghĩa: Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.

 • Do not go before me; I may not follow. Do not walk behind me; I probably will not leads . Let’s go next and become my friend.

Dịch nghĩa: Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

 • There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the livesof others comes back into our lives.

Dịch nghĩa: Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.

Với những câu nói tiếng Anh hay về độc thân, Vietdinh.vn hi vọng bài viết này đã mang lại cho các bạn những giây phút thư giãn ý nghĩa. Chúc các bạn luôn vui vẻ và sống lạc quan trong cuộc sống.

Bình luận