Những câu nói hay của Steve Jobs bằng tiếng Anh 2024

Steve Jobs được biết đến là nhà sáng lập của Apple, tập đoàn công nghệ nổi tiếng của Mỹ. Chính vì vậy, những câu nói hay của Steve Jobs bằng tiếng Anh có tầm ảnh hưởng và sức truyền cảm hướng mạnh mẽ đối với nhiều người. Trong bài viết này, Vietdinh.vn xin giới thiệu đến bạn những câu nói hay củauảng, cùng theo dõi và học tiếng Anh nhé!

1. Tìm hiểu về Steve Jobs 

 • Tên thật: Steven Paul “Steve” Jobs
 • Năm sinh, mất: 1955 – 2011
 • Quê quán: San Francisco, bang California, Hoa Kỳ
 • Thành tựu: Là nhà sáng của Apple, Chủ tịch và CEO của Apple Inc. và là giám đốc điều hành Walt Disney Company

Steve Jobs được xem là nhân vật vĩ đại của làng công nghệ trên toàn thế giới. Ông chính là người đã sáng tạo ra rất nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại như: Laptop MacBook, iPod và iTunes, điện thoại iPhone và các hãng phim hoạt hình nổi tiếng Pixar.

Ông có sức ảnh hướng rất lớn và được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo thành công nhất trên toàn thế giới.

những câu nói hay của steve jobs bằng tiếng anh
Tìm hiểu về Steve Jobs

Đăng ký liền tay nhận ngay học bổng

window.fluent_form_ff_form_instance_6_1 = {"id":"6","settings":{"layout":{"labelPlacement":"top","helpMessagePlacement":"with_label","errorMessagePlacement":"inline","cssClassName":"","asteriskPlacement":"asterisk-right"},"restrictions":{"denyEmptySubmission":{"enabled":false}}},"form_instance":"ff_form_instance_6_1","form_id_selector":"fluentform_6","rules":{"names[first_name]":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"}},"names[middle_name]":{"required":{"value":false,"message":"This field is required"}},"names[last_name]":{"required":{"value":false,"message":"This field is required"}},"phone_numbers":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"}},"email":{"required":{"value":true,"message":"B\u1eaft bu\u1ed9c nh\u1eadp"},"email":{"value":true,"message":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9 email ch\u01b0a h\u1ee3p l\u1ec7"}}}};

2. Những câu nói hay của Steve Jobs bằng tiếng Anh

 • “Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.”

Dịch nghĩa: Trong khi sáng tạo, bạn có thể mắc sai lầm. Hãy nhanh chóng thừa nhận chúng và tiếp tục với những sáng tạo mới.

 • “Be a yardstick of quality. Some people aren’t used to an environment where excellence is expected.”

Dịch nghĩa: Hãy là thước đo về chất lượng. Một số người không quen sống trong môi trường mà ở đó sự hoàn hảo được kỳ vọng.

 • “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.”

Dịch nghĩa: Công việc chiếm một phần lớn cuộc sống mỗi người và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì mà mình nghĩ là to lớn. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là yêu những gì mình làm. Nếu bạn chưa tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng nản lòng. Trái tim sẽ chỉ lối cho bạn và mọi chuyện sẽ tốt dần theo thời gian. Vì thế hãy quyết tâm đến cùng. Đừng bỏ cuộc.

 • “Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful … that’s what matters to me.”

Dịch nghĩa: Là người giàu nhất trong nghĩa địa không có ý nghĩa gì với tôi…Kết thúc mỗi ngày với suy nghĩ rằng mình đã làm được một điều gì đó tuyệt vời mới là điều quan trọng.

 • “Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.”

Dịch nghĩa: Luôn nhớ rằng mình sẽ phải chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào suy nghĩ mình có một cái gì đó để mất. Khi đã không còn gì để mất thì chẳng có lý do gì để không hành động theo đam mê.

 • “I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.”

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ nếu bạn làm được một điều gì đó tuyệt vời, đừng nên sống trong cảm xúc đó quá lâu. Hãy chỉ ra những việc cần phải làm tiếp theo.

 • “Getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. It freed me to enter one of the most creative periods of my life.”

Dịch nghĩa: Phải rời khỏi Apple là điều tốt nhất từng đến với tôi. Gánh nặng thành công được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm của người mới bắt đầu. Tôi được tự do bước vào quãng thời gian sáng tạo nhất trong cuộc đời mình.

 • “When I was 17, I read a quote that went something like: ‘If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right.’ It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ And whenever the answer has been ‘no’ for too many days in a row, I know I need to change something.”

Dịch nghĩa: Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc một câu ý nói là: ‘Nếu bạn sống mỗi ngày như ngày cuối trong cuộc đời, một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ làm được những điều đúng đắn’. Câu nói này ám ảnh tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi: ‘Nếu hôm nay là ngày cuối trong đời mình, liệu mình có muốn làm những việc như hôm nay?’ Và nếu câu trả lời là ‘Không’ trong nhiều ngày liên tiếp, tôi nhận ra mình cần thay đổi.

 • “I’m convinced that about half of what separates successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance.”

Dịch nghĩa: Tôi tin rằng một nửa sự khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và không thành đạt là sự kiên trì tuyệt đối.

 • “Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.”

Dịch nghĩa: Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

 • “It’s more fun to be a pirate than to join the navy.”

Dịch nghĩa: Làm hải tặc sướng hơn gia nhập hải quân.

 • “Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.”

Dịch nghĩa: Luôn nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cạm bẫy suy nghĩ bạn vẫn còn có thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có khi, không có lý do nào để bạn không đi theo trái tim mình.

 • “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.”

Dịch nghĩa: Bạn không thể kết nối các điểm khi nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối được chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm những gì ở hiện tại bằng cách này hay cách khác sẽ kết nối lại trong tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó – lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng hay bất cứ thứ gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng và nó đã tạo nên mọi sự khác biệt trong cuộc  đời tôi.

 • “Your time is limited so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noises of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.”
những câu nói hay của steve jobs bằng tiếng anh
Những câu nói hay của Steve Jobs bằng tiếng Anh

Dịch nghĩa: Thời gian bạn có thật ngắn ngủi, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi bẫy bởi những giáo điều – cái vốn là suy nghĩ của những người khác. Đừng để ý kiến của người khác đánh chìm đi tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy dũng cảm đi theo trái tim và trực giác của bạn.

 • “Older people sit down and ask “What is it?”, but the boy asks “What can I do with it?”

Dịch nghĩa: Người già thì ngồi xuống và hỏi “Đây là cái gì?”, nhưng chàng trai thì lại hỏi “Tôi có thể làm gì với nó?

 • “Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently — they’re not fond of rules,… You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things. They push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do.”

Dịch nghĩa: Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong những cái lỗ vuông, những người có cách nhìn khác biệt – họ không ưa luật lệ,… Bạn có thể trích dẫn họ, không tán đồng với họ, vinh danh họ hoặc lăng mạ họ, nhưng điều duy nhất bạn không thể làm là lờ họ đi bởi vì họ thay đổi nhiều điều. Họ thúc đẩy nhân loại tiến lên phía trước, và trong khi một số người có thể thấy họ là điên rồ, chúng tôi thấy những thiên tài, bởi chỉ những người đủ điên rồ để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới mới là những người thay đổi thế giới.

 • “We don’t get the chance to do too many things and every single thing we do has to be really great. Because this is our life. Life is too short and then you die, you know? And we all choose to do this with our lives. So it’s better to do it well, it’s worth it.”

Dịch nghĩa: Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy, tốt hơn là hãy làm thật tốt, thật xứng đáng.

Nhập mã VIETDINH20TR - Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • “No one wants to die. Even those who want to go to heaven don’t want to die to get there. And death is the destination for all of us, no one can escape. And so it should be, because Death is perhaps Life’s best invention. It is the change agent of life. It erases the old to make way for the new. Right now is you, but one day not far from today, you will gradually become old and erased. I’m sorry if that sounds exaggerated, but it’s absolutely true.”

Dịch nghĩa: Không ai muốn chết. Thậm chí cả những người muốn tới thiên đường cũng không muốn phải chết để lên được đó. Và cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể trốn thoát. Và nên như vậy, bởi Cái chết có lẽ là phát minh tốt nhất của Sự sống. Nó là tác nhân thay đổi của cuộc sống. Nó xóa cái cũ để mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ là bạn, nhưng một ngày không xa hôm nay, bạn dần dần sẽ trở nên già và bị xóa đi. Tôi xin lỗi nếu điều đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật.

 • Remembering that I’m going to die is the most important tool I’ve ever had to help me make the big choices in life. Because most things – all futile hopes, pride, fear of losing face or failure – all of this fades away when we face death, leaving only what is really important. Remembering that you will die is the best way I know to avoid the “trap” of thinking you still have something to lose. You really have nothing. There is no reason not to follow your heart.”

Dịch nghĩa: Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ – tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại – tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái “bẫy” suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.

 • Stay hungry, stay foolish.

Dịch nghĩa: Hãy luôn khao khát, hãy luôn dạy khờ.

 • Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

Dịch nghĩa: Thời gian của bạn là có hạn, cho nên đừng lãng phí nó vì sống cuộc  sống của người khác.

 • It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.

Dịch nghĩa: Rất là khó để thiết kế sản phẩn bằng những nhóm tập trung. Rất nhiều trường hợp người ta sẽ không biết mình cần gì cho đến khi chúng ta đưa sản phẩm cho họ.

 • Software is the user experience. As the iPod and iTunes prove, it has become the driving technology not just of computers but of consumer electronics.

Dịch nghĩa: Phần mềm là sự trải nghiệm của người dùng. Như iPod và iTunes đã chứng minh, chúng đã trở thành công nghệ dẫn đầu không chỉ máy tính mà còn cả những thiết bị điện tử tiêu dùng.

 • Now when we see new things or opportunities, we can seize them. In fact, we have already seized a few, like desktop movies, wireless networking, and iTools. A creative period like this lasts only maybe a decade, but it can be a golden decade if we manage it properly.

Dịch nghĩa: Bây giờ khi chúng ta tìm thấy những điều mới hay những cơ hội, chúng ta có thể nắm bất chúng. Sự thật, chúng ta đã nắm bắt một vài, giống như những bộ phim trên máy tính để bàn, mạng không dây và iTools. Một giai đoạn sáng tạo như thế này có thể chỉ kéo dài một thập kỉ, nhưng nó có thể là một thập niên vàng nếu chúng ta quản lý nó hợp lý.

 • We tend to focus much more. People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I’m actually as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done.

Dịch nghĩa: Chúng ta có khuynh hướng tập trung nhiều hơn nữa. Nhiều người nghĩ rằng sự tập trung có nghĩa là nói có với điều mà bạn có để tập trung. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của nó. Nó có nghĩa là nói không với hàng trăm ý tưởng hay ho đang có. Bạn phải chọn cẩn thận. Tôi thật sự tự hào về nhiều điều chúng tôi không làm như những điều chúng tôi đã làm.

 • My job is to not be easy on people. My job is to make them better. My job is to pull things together from different parts of the company and clear the ways and get the resources for the key projects. And to take these great people we have and to push them and make them even better, coming up with more aggressive visions of how it could be.

Dịch nghĩa: Công việc của tôi thì không phải là làm dễ dàng cho nhiều người. Công việc của tôi là làm họ tốt hơn. Công việc của tôi là kết nối những phần khác nhau của công ty và làm rõ những cách thức và cấp nhân lực cho những dự án trọng điểm. Và để giữ được những người tuyệt vời và thúc đẩy họ và thậm chí làm họ tốt hơn, đưa ra những tầm nhìn năng nổ trở thành hiện thực.

 • I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ nếu bạn làm một điều gì đó và nó trở nên khá tốt đẹp, thế thì bạn nên làm điều gì khác tuyệt với hơn, không sống với nó quá lâu. Chỉ cần nghĩ ra cái gì nên làm kế tiếp.

 • The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it, keep looking, don’t settle.

Dịch nghĩa: Cách duy nhất để được thỏa mãn thật sự là làm những gì mà bạn cho rằng nó là việc vĩ đại. Và cách duy nhất để làm việc vĩ đại là yêu thích những việc bạn làm. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy nó, tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng dại.

 • Sometimes life hits you in the head with a brick, don’t lose faith.

Dịch nghĩa: Đôi khi cuộc đời đánh vào đầu bạn với một viên gạch, đừng mất niềm tin.

 • If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?

Dịch nghĩa: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, liệu tôi sẽ làm những gì tôi muốn làm hôm nay?

 • Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me. Going to bed at night saying we’ve done something wonderful, that’s what matters to me.

Dịch nghĩa: Trở thành người giàu nhất trong nghĩa trang thì không là gì đối với tôi. Đi ngủ vào ban đêm và nghĩ rằng chúng ta đã làm điều tuyệt vời, điều đó mới quan trọng với tôi.

 • Deciding what not to do is as important as deciding what to do.
những câu nói hay của steve jobs bằng tiếng anh
Deciding what not to do is as important as deciding what to do

Dịch nghĩa: Quyết định những gì không làm thì cũng quan trọng như quyết định những gì cần làm.

 • We’re just enthusiastic about what we do.

Dịch nghĩa: Chúng tôi chỉ nhiệt tình về những gì chúng tôi làm.

 • Learn continually. There’s always one more thing to learn.

Dịch nghĩa: Học không ngừng. Luôn luôn có thêm một điều để học.

 • Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice.

Dịch nghĩa: Đừng để ý kiến của đám đông lấn áp tiếng nói trong bạn.

 • Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid trap of thinking that you have something to lose. You are already naked. There’s no reason not to follow your heart.

Dịch nghĩa: Hãy nhớ rằng bạn sẽ chết là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy của suy nghĩ rằng bạn sẽ mất thứ gì đó. Bạn đã không còn gì. Nên không có lý do gì mà không nghe theo trái tim bạn.

 • Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

Dịch nghĩa: Đôi lúc khi bạn đổi mới, bạn mắc  phải sai lầm. Tốt nhất là thừa nhận nhanh chống, và tiếp tục cải tiến những đổi mới khác.

 • You have to have a lot of passion for what you are doing because it is so hard…if you don’t, any rational person would give up.

Dịch nghĩa: Bạn phải có niềm đam mê thật to lớn cho những gì bạn đang làm bởi vì nó quá khó…nếu bạn không có, bất kỳ một người có lý trí nào cũng sẽ bỏ cuộc.

 • Sometimes the first step is the hardest one. Just take it. Have the courage to follow your heart and intuition.

Dịch nghĩa: Đôi khi bước đầu tiên là bước khó nhất. Hãy giữ lấy nó. Hãy can đảm làm theo trái tim và trực giác của bạn.

 • Don’t worry about many things at once. Start small, think big.

Dịch nghĩa: Đừng lo lắng về nhiều điều cùng một lúc. Bắt đầu nhỏ, và nghĩ to.

 • People think focus means saying yes to the thing you’ve got to focus on. But that’s not it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick up carefully.

Dịch nghĩa: Người ta nghĩ rằng tập trung nghĩa là nói có với thứ mà mình có để tập trung vào nó. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của nó. Nó có nghĩa là nói không với hàng trăng ý tưởng hay ho đang có. Bạn phải chọn một cách cẩn thận.

3. Những câu nói hay của Steve Jobs về công nghệ và sáng tạo

 • “I want to put a ding in the universe.”

Dịch nghĩa: Tôi muốn phát ra một âm thanh trong vũ trụ.

 • “Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it. It seemed obvious to them after a while. That’s because they were able to connect experiences they’ve had and synthesize new things. And the reason they were able to do that was that they’ve had more experiences or they have thought more about their experiences than other people.”

Dịch nghĩa: Sáng tạo chỉ là việc kết nối mọi thứ với nhau. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi ngượng ngùng bởi vì thực ra họ không làm gì cả. Mọi thứ đều được làm sáng tỏ theo thời gian. Họ có thể kết nối kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua và tổng hợp chúng lại thành những thứ mới. Và lý do khiến họ có thể làm điều đó là bởi vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc nghĩ nhiều hơn về kinh nghiệm của mình so với người khác.

 • “I’m as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done. Innovation is saying no to a thousand things.”

Dịch nghĩa: Tôi tự hào về cả những gì chúng tôi chưa làm và đã làm. Sáng tạo có nghĩa là nói không với hàng nghìn thứ.

 • “Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountain.”

Dịch nghĩa: “Đơn giản có thể còn khó hơn cả phức tạp: Bạn phải thực sự nỗ lực để giữ suy nghĩ thật rõ ràng để đạt đến sự đơn giản. Nhưng, cuối cùng, sự nỗ lực ấy là đáng giá, bởi vì, một khi bạn đã đạt được điều đó, bạn có thể dời cả ngọn núi.”

 • We are inventing the future,” . “Think about surfing on the front edge of a wave. It’s really exhilarating. Now think about dog-paddling at the tail end of that wave. It wouldn’t be anywhere near as much fun. Come down here and make a dent in the universe.

Dịch nghĩa: Chúng ta đang phát minh ra tương lai. Hãy nghĩ về việc lướt trên đầu con sóng. Cảm giác phấn khởi biết mấy. Bây giờ hãy nghĩ về việc bơi ở cuối làn sóng đó. Nó sẽ không ở đâu gần như nhiều niềm vui. Hãy xuống đây và tạo ra một vết lõm trong vũ trụ.

 • Innovation distinguishes between a leader and a follower.

Dịch nghĩa: Sự đổi mới giúp phân biệt giữa một nhà lãnh đạo và một tín đồ.

 • Don’t let the noise of other’s’ opinions drown out your own inner voice.

Dịch nghĩa: Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn.

những câu nói hay của steve jobs bằng tiếng anh
Những câu nói hay của Steve Jobs về công nghệ và sáng tạo
 • Even if we lose our money, we’ll have a company. For once in our lives, we’ll have a company.

Dịch nghĩa: Thậm chí nếu chúng ta mất tiền, chúng ta sẽ có một công ty. Chí ít một lần trong đời, chúng ta sẽ có một công ty.

 • I don’t really care about being right, I just care about success. You’ll find a lot of people that will tell you I had a very strong opinion, and they presented evidence to the contrary and five minutes later I changed my mind. I don’t mind being wrong, and I’ll admit that I’m wrong a lot. It doesn’t really matter to me too much. What matters to me is that we do the right thing.

Dịch nghĩa: Tôi không thực sự quan tâm đến việc đúng sai, tôi chỉ quan tâm đến thành công. Rất nhiều người sẽ nói với bạn rằng quan điểm của tôi rất cố chấp và họ đã đưa ra bằng chứng chống lại nó. Và năm phút sau tôi đã thay đổi quyết định. Tôi không ngại mắc sai, và tôi thừa nhận rằng tôi đã sai rất nhiều. Nhưng điều này không thực sự quan trọng với tôi. Điều quan trọng với tôi là chúng tôi đã làm điều đúng đắn.

 • You think, well, focusing is saying yes. No, focusing is about saying no. Focusing is about saying no. And you’ve got to say no, no, no. When you say no, you piss off people.

Dịch nghĩa: Bạn nghĩ rằng tập trung nghĩa là nói có. Không, tập trung là nói không. Tập trung có nghĩa là nói không với những thứ khác. Và bạn phải nói không, không, không. Khi bạn nói không, bạn sẽ làm mọi thứ xung quanh biến mất.

 • Technology is nothing. What’s important is that you have faith in people, that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they’ll do wonderful things with them.

Dịch nghĩa: Công nghệ sẽ không có gì cả. Điều quan trọng là bạn có niềm tin vào con người. Về cơ bản họ rất tốt và thông minh, và nếu bạn cung cấp cho họ công cụ, họ sẽ làm những điều tuyệt vời với họ.

4. Những câu nói hay của Steve Jobs về kinh doanh và Marketing

 • “Quality is more important than quantity. One home run is much better than two doubles.”

Dịch nghĩa: Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một lần home-run còn tốt hơn hai lần double

(Home-run và double là thuật ngữ trong môn bóng chày).

 • “I’m as proud of what we don’t do as I am of what we do.”

Dịch nghĩa: Tôi tự hào về cả những điều chúng tôi không làm và những điều chúng tôi đã làm.

 • “I am an optimist because I believe that people are noble and respectable and some people are really smart. I have a very optimistic view of the individual. As an individual, man is inherently good. I have a somewhat pessimistic view of groups of people. And I’m still extremely concerned when I see what’s happening in our country, which is in some ways the luckiest place in the world. We don’t seem to care much about making our country a better place for children.”

Dịch nghĩa: Tôi là người lạc quan bởi tôi tin rằng con người cao quý và đáng kính trọng và một số người thực sự thông minh. Tôi có cách nhìn rất lạc quan về cá nhân. Là một cá nhân, con người vốn đã tốt đẹp. Tôi có cách nhìn hơi bi quan về các nhóm người. Và tôi vẫn cực kỳ quan ngại khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta – nơi mà theo một vài khía cạnh nào đó là một nơi may mắn nhất trên thế giới. Chúng ta dường như không quan tâm nhiều tới việc biến đất nước của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn cho trẻ nhỏ.

 • “You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.”

Dịch nghĩa: Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi.

 • Picasso had a saying – ‘good artists copy, great artists steal‘ – and we have always been shameless about stealing great ideas.

Dịch nghĩa: Picasso đã có một câu nói – ‘nghệ sĩ tốt sao chép, nghệ sĩ vĩ đại ăn cắp’. Và chúng tôi không xấu hổ về việc ăn cắp những ý tưởng tuyệt vời”

 • Creativity is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something. It seemed obvious to them after a while.

Dịch nghĩa: Sáng tạo chỉ là việc kết nối các vấn đề. Khi bạn hỏi những người giàu tính sáng tạo về cách họ làm điều gì đó, họ cảm thấy hơi gượng bởi họ thực sự không làm gì, họ chỉ thấy một số việc. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn theo thời gian.

 • Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.

Dịch nghĩa: Khi bạn sắp chết là lúc tôi biết rằng bạn chẳng có gì để mất. Không có lý do gì để không làm theo trái tim của bạn.

 • I’m as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done. Innovation is saying no to a thousand things.

Dịch nghĩa: Tôi tự hào về những điều chúng tôi chưa làm được và những việc chúng tôi đã làm. Đổi mới là nói không với một ngàn thứ.

 • Things don’t have to change the world to be important.

Dịch nghĩa: Mọi thứ không biến thế giới trở nên quan trọng.

những câu nói hay của steve jobs bằng tiếng anh
Những câu nói hay của Steve Jobs về kinh doanh và Marketing
 • I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out…And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out OK. It was pretty scary at the time, but looking back it was one of the best decisions I ever made.

Dịch nghĩa: Tôi không biết mình muốn làm gì với cuộc sống của mình và không biết làm thế nào để kiến thức đại học giúp tôi tìm ra mong muốn đó. Ở đây tôi đã tiêu hết số tiền mà bố mẹ tôi đã tiết kiệm cả đời. Vì vậy, tôi quyết định bỏ học và tin rằng tất cả sẽ ổn thôi. Điều đó khá đáng sợ vào thời điểm đó, nhưng nhìn lại nó là một trong những quyết định tốt nhất mà tôi từng đưa ra.

Trên đây là những câu nói hay của Steve Jobs bằng tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng đọc hiểu cũng như khả năng học tiếng Anh của mình. Vietdinh.vn chúc các bạn học tập tốt và thành công.

Bình luận