Học bổng trường Griffith (Úc) năm 2020-2021, top 2 các trường Đại học hàng đầu thế giới

Đại học Griffith (Griffith University) không những là top 2 các trường Đại học hàng đầu thế giới về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất. Đây còn là trường cung cấp nhiều học bổng để hỗ trợ sinh viên quốc tế, trong đó bao gồm các loại học bổng: International Scholarship and Finance, International Student Academic Merit Scholarship, …

*Ngoài ra còn có học bổng 5% (Early Acceptance Scholarship) cho kỳ đầu tiên dành cho bạn nào chấp nhận học và nộp học phí trước ngày có trong thư mời

1/ Học bổng 20% (International Scholarship and Finance) chỉ cho kì 3 năm 2020

Điều kiện nhận học bổng

 • Thoả yêu cầu đầu vào (tiếng Anh và học thuật) của khoá học
 • Đăng kí tối thiểu 3 môn cho kì 3

2/ Học bổng 20% (International Student Academic Merit Scholarship) cho toàn bộ khoá học tại Griffith.

Điều kiện nhận học bổng

 • Đăng kí học 4 môn cho 1 kì
 • Tiếng Anh thoả mãn yêu cầu đầu vào của từng ngành (ví dụ kinhdoanh là 6.5 Ielts)
 • Điểm trung bình:
  Nếu các bạn vừa hoàn thành lớp 12:
  Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 4 môn (ngoại trừ thể dục, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng) trong bảng điểm cuối kì năm lớp 12 từ 9.1/10 trở lên.
  Nếu bạn đang học đại học:
  Các bạn hoàn tất năm nhất Đại học với điểm trung bình cả năm 6.7/10

Điều kiện duy trì học bổng

Điểm trung bình tối thiểu 5/7

3/ Học bổng 25% (International Student Academic Excellence Scholarship)

Điều kiện nhận học bổng

 • Đăng kí học 4 môn cho 1 kì
 • Tiếng Anh thoả mãn yêu cầu đầu vào của từng ngành (ví dụ kinh doanh là 6.5 Ielts)
 • Điểm trung bình:
  Nếu các bạn vừa hoàn thành lớp 12:
  Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
  Điểm trung bình cuối năm lớp 12 đạt 5/ 7 (tương đương 6.7/10) 4 môn (ngoại trừ thể dục, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng) trong bảng điểm cuối kì năm lớp 12 từ 9.1/10 trở lên.
  Nếu bạn đang học đại học:
  Các bạn hoàn tất năm nhất Đại học với điểm trung bình cả năm đạt từ 7.5/10
  Nếu các bạn muốn học thạc sỹ:
  Điểm trung bình Đại học: 6.7/10= đạt 20% học bổng
  Điểm trung bình Đại học 7.5/10 đạt 25% học bổng

Điều kiện duy trì học bổng

Điểm trung bình tối thiểu 5/7

4/ Học bổng 50% (Griffith Remarkable Scholarship)

Điều kiện nhận học bổng

Thoả điều kiện nhập học tại trường và đã có thư mời nhập học.
Điểm trung bình tối thiểu 6.7/10 với đại học và 7.5/10 đối với thạc sỹ
**Bài luận cá nhân (250-500 từ)

*Lưu ý: học bổng có thời hạn đăng kí. Hạn chót đăng kí học bổng cho kì 1 năm 2021 đối với sinh viên là 04/12/2020. Với học sinh ( tốt nghiệp lớp 12) là 21/12/2020.
**Học bổng ưu tiên xét dựa trên kết quả học thuật, nên điểm càng cao lợi thế cạnh tranh càng lớn.

Dưới đây là thông tin học bổng du học Úc, trường đại học Griffith kì 3 năm 2020 và kì 1 năm 2021.

Học bổng liên quan

 • Học bổng Đại học Swinburne năm 2020

 • Học bổng Đại học Deakin năm 2020

 • Học bổng Đại học Macquarie – học kì 3 năm 2020

 • Học bổng Học viện Box Hill